In het Kort

XML staat voor Extensible Markup Language, een veelzijdige taal die gebruikt wordt om gegevens op een gestructureerde manier weer te geven en uit te wisselen over het internet. Het is de standaard geworden voor diverse toepassingen waarbij dataconsistentie en -uitwisseling cruciaal zijn. Wat is XML en hoe kan het jouw datacommunicatie transformeren naar een meer gestroomlijnd en flexibel proces?
In dit Artikel
In dit Artikel

Definitie XML

XML, een afkorting van Extensible Markup Language, is een flexibele en zelfbeschrijvende tekstgebaseerde taal die wordt gebruikt voor het coderen van documenten in een formaat dat zowel door mensen als machines leesbaar is. Het vormt de ruggengraat voor het opslaan en transporteren van data en legt zich toe op de structuur van de gegevens, niet op hun weergave.

Hoe Werkt XML?

Een XML-document bevat aangepaste tags die informatie omringen en deze organiseren in hiërarchische secties met een duidelijke structuur. Dit maakt het ideaal voor complexe datasystemen waar overdraagbaarheid tussen verschillende systemen en platforms essentieel is. Het format heeft geen vastgestelde tags zoals HTML; je kunt je eigen tags definiëren die passend zijn voor jouw data.

Basisstructuur

Elk XML-document start met een declaratie die de versie en codering specificeert. Daarna volgt de root-element dat als uitgangspunt dient waar alle andere elementen uit voortvloeien. Elementen kunnen attributen bevatten met extra informatie, terwijl geneste elementen zorgen voor verdere onderverdeling binnen het document.

Toepassingen van XML

De veelzijdigheid van XML maakt het geschikt voor uiteenlopende doeleinden:

 • Webontwikkeling: Voor gegevensuitwisseling tussen client-side en server-side scripts.
 • Configuratiebestanden: Voor softwaretoepassingen om instellingen op te slaan.
 • Office-documentformaten: Zoals OpenXML (gebruikt in Microsoft Office) of ODF (Open Document Format).

Voordelen van XML

Deze taal biedt diverse voordelen:

 • Platformonafhankelijk: Kan worden gebruikt op elk systeem of platform.
 • Flexibiliteit: Mogelijkheid om eigen tags te definiëren maakt het zeer aanpasbaar.
 • Uitbreidbaarheid: Je kunt bestaande schema’s gemakkelijk uitbreiden zonder bestaande code te breken.

De Rol van Unicode in XML

Unicode-ondersteuning betekent dat je tekens uit vrijwel elke geschreven taal kunt gebruiken, waardoor internationale datacommunicatie gestroomlijnd wordt.

Verschil Tussen HTML en XML

Terwijl HTML focust op hoe gegevens worden weergegeven (de presentatie), richt XML zich puur op wat die gegevens betekenen (de inhoud). Dit onderscheid is cruciaal; HTML heeft beperkte mogelijkheden tot aanpassingen vergeleken met de vrijwel eindeloze customizability van XML-tags.

Een Voorbeeld:

<klant>
  <naam>Jan Jansen</naam>
  <bestelling id="B1234">
    <product>Smartphone</product>
    <aantal>1</aantal>
  </bestelling>
</klant>

Dit stukje code illustreert hoe duidelijk data gesegmenteerd kan worden binnen een boomstructuur, wat bijdraagt aan begrijpelijkheid en eenvoudige manipulatie.

In conclusie: Met zijn krachtige functies staat xml centraal bij talloze applicaties waarbij gestructureerde dataopslag noodzakelijk is. Als je werkt met grote hoeveelheden complexe data of behoefte hebt aan flexibele datamanipulatie, dan biedt xml onmisbare voordelen voor efficiënte informatiebehandeling.

In dit Artikel