In het Kort

Quick Wins zijn strategische acties die een bedrijf kan ondernemen om snel en met weinig moeite merkbare verbeteringen te bereiken. Ze bieden een uitstekende manier om op korte termijn waarde toe te voegen aan een organisatie, vaak zonder grote investeringen of ingrijpende veranderingen. Wat zijn Quick Wins en hoe kunnen ze worden ingezet om de efficiëntie en winstgevendheid van jouw bedrijf te verbeteren?
In dit Artikel
In dit Artikel

Definitie Quick Wins

Quick Wins zijn tactische aanpassingen binnen een organisatie die met minimale inspanning en kosten worden doorgevoerd en die vrijwel onmiddellijk positieve resultaten opleveren. Deze snel te realiseren verbeteringen worden vaak omarmd door belanghebbenden omdat ze op korte termijn zichtbare voordelen bieden voor de organisatie.

Kenmerken van Quick Wins

Om een beter begrip te krijgen van wat Quick Wins inhouden, kunnen we kijken naar hun gemeenschappelijke kenmerken:

 • Lage Implementatiekosten: De financiële investering om deze veranderingen toe te passen is gering.
 • Minimaal Risico: Er is een kleine kans op negatieve bijeffecten als gevolg van de wijziging.
 • Duidelijk Probleem en Oplossing: Het vraagstuk dat wordt aangepakt is helder, net zoals de manier waarop het opgelost kan worden.
 • Specifieke Doelstelling: Elke Quick Win heeft een duidelijk afgebakend doel zonder onnodige complexiteit.
 • Brede Steun: Er is overwegende consensus onder stakeholders over de voorgestelde verandering.
 • Hoog Vertrouwen in Succes: Er bestaat sterk geloof in de positieve impact van de aanpassing.
 • Snelle Implementatietijdlijn: De verbeteringen moeten binnen twee tot drie maanden uitvoerbaar zijn.

Voorbeelden van Quick Wins

Hieronder vind je voorbeelden van veelvoorkomende Quick Wins:

 • Weghalen van onnodige stappen binnen bedrijfsprocessen.
 • Verminderen of elimineren van preventieve voorraadophoping ('Just-In-Time' voorraadbeheer).
 • Stroomlijnen en optimaliseren van communicatiekanalen binnen het bedrijf.
 • Onderhandelen over kortingen of betere voorwaarden met leveranciers.
 • Activeren en benutten van niet eerder gebruikte functies in bestaande hardware of software.

Overwegingen bij het Doorvoeren van Quick Wins

Voordat er wijzigingen plaatsvinden, is het cruciaal om na te gaan welke invloed deze zullen hebben op andere delen binnen het bedrijf. Het doelgericht afstemmen en monitoren zorgt ervoor dat elke individuele aanpassing meetbare resultaten oplevert zonder onvoorziene consequenties elders in de organisatie.

In dit Artikel