Push strategie

Wat is de push strategie?

In het Kort

De pushstrategie draait om het actief promoten van goederen of diensten, waarbij je als verkoper de markt benadert in plaats van af te wachten tot klanten naar jou komen. Met een arsenaal aan technieken zoals persoonlijke verkoop, promoties en reclame wordt geprobeerd de vraag naar een product te stimuleren. Maar hoe onderscheidt deze methode zich precies van andere marketingstrategieën en hoe implementeer je effectief een pushstrategie in jouw online en offline verkoopkanalen?
In dit Artikel
In dit Artikel

Definitie push strategie

Pushstrategie is een marketingaanpak waarbij producten en diensten actief onder de aandacht worden gebracht bij de consument. In tegenstelling tot een pullstrategie, waarbij klanten zelf op zoek gaan naar een product of dienst, benadert de pushstrategie potentiële kopers direct, vaak via traditionele verkoopkanalen. Het doel is om het aanbod zo te presenteren dat klanten zich verleid voelen tot een onmiddellijke aankoop.

Hoe werkt push marketing in de praktijk?

In fysieke winkels kan dit bijvoorbeeld zijn door middel van displays of stands die producten uitlichten en soms zelfs proeverijen of demonstraties bieden. Online kan dit zich uiten in gerichte advertenties, promotie-e-mails en andere directe communicatievormen. Push marketing staat ook bekend als outbound marketing omdat het berichten 'uitzendt' naar een breed publiek.

De overgang van offline naar online

Hoewel push marketing oorspronkelijk veel werd gebruikt in offline contexten zoals direct mailings, tv-commercials en billboards, heeft deze strategie ook zijn weg gevonden naar het digitale domein. Een flyer met een QR-code die leidt naar een speciale aanbieding op een website is hier een goed voorbeeld van; het combineert offline elementen met online acties.

Verschil tussen push- en pullstrategie

Bij pullmarketing wordt verwacht dat klanten zelf initiatief nemen door informatie te zoeken of door specifiek om bepaalde producten te vragen. Pullmarketing speelt in op bestaande vraag terwijl pushmarketing probeert nieuwe vraag te creëren door proactief aanbiedingen te doen waardoor klanten getriggerd worden om snel tot actie over te gaan.

Actieve promotietechniek

Pushstrategie wordt gekarakteriseerd door zijn assertieve karakter; er wordt niet gewacht totdat de consument interesse toont maar men neemt zelf het initiatief om consumentengedrag te sturen. Dit kan soms als indringend worden ervaren maar wanneer effectief uitgevoerd resulteert dit vaak in directe verkopen omdat je inspeelt op impulsaankopen of tijdelijke behoeften.

In jouw campagnes kun je ervoor kiezen om exclusief gebruik te maken van push- of pullstrategiën, maar veel marketeers ontdekken dat een combinatie van beide methodes vaak leidt tot de beste resultaten.

In dit Artikel