In het Kort

HTML-code is de code die gebruikt wordt om webpagina’s te structureren en vorm te geven. Het staat voor HyperText Markup Language, een standaardopmaaktaal die essentieel is voor het creëren van inhoud op het internet. Door middel van HTML kunnen tekst, afbeeldingen, video’s en andere elementen georganiseerd worden zodat jouw webbrowser ze als een samenhangende pagina kan weergeven. Maar wat betekent dit nu precies voor de manier waarop websites functioneren, en hoe heeft HTML zich ontwikkeld tot de veelzijdige taal die het vandaag de dag is?
In dit Artikel
In dit Artikel

Definitie HTML-code

HTML, een acroniem voor HyperText Markup Language, vormt de ruggengraat van het internet zoals we dat kennen. Het is de standaardopmaaktaal die gebruikt wordt voor het creëren en structureren van inhoud op het web. Een HTML-document bestaat uit een reeks elementen, die je kunt zien als bouwstenen van webpagina’s. Deze elementen worden gedefinieerd door tags, geschreven tussen hoekige haakjes – bijvoorbeeld <html>, <div>, en <p>.

Browsers zoals Chrome, Firefox en Safari lezen deze code en presenteren ze vervolgens aan jou in de vorm van gestructureerde webpagina’s. HTML gaat vaak hand in hand met CSS (Cascading Style Sheets) en JavaScript om dynamische en visueel aantrekkelijke websites te bouwen.

De Ontstaansgeschiedenis van HTML

Het concept van HTML werd geïntroduceerd door Tim Berners-Lee in 1989 als onderdeel van zijn visie voor een wereldwijd hypertextsysteem. Dit idee kwam tot leven met het publiceren van een document genaamd ‘HTML Tags’ in 1991 dat achttien elementen bevatte die de basis legden voor de moderne webontwikkeling.

De invloedrijke SGML (Standard Generalized Markup Language), een systeem om document markup te definiëren, speelde ook een cruciale rol bij de vorming van HTML zoals we dat nu kennen.

De Evolutie naar HTML5

Met elke update is HTML geëvolueerd om beter aan te sluiten op de behoeften van moderne internetgebruikers. De meest recente grote update is HTML5, officieel uitgerold als stabiele standaard door het W3C in oktober 2014. Met brede ondersteuning over alle prominente browsers heen is deze versie momenteel dé norm voor website-ontwikkeling.

HTML5 heeft belangrijke verbeteringen ingevoerd op gebieden zoals multimediaondersteuning zonder afhankelijkheid van externe plugins, verbeterde semantiek met nieuwe elementen zoals <article>, <section>, <nav> en <footer>, evenals geavanceerde API’s voor complexere webapplicaties.

Van Flash naar Flexibele Webstandaarden

De introductie en acceptatie van HTML5 hebben mede geleid tot het verouderd raken van Adobe Flash—ooit onmisbaar voor interactieve content op het web. Flash vereiste een aparte plugin die niet altijd veilig of efficiënt was; problematisch vooral op mobiele apparaten.

Toonaangevende technologiebedrijven zoals Apple kozen ervoor geen Flash-ondersteuning meer te bieden op hun iOS-apparaten, wat andere platforms stimuleerde soortgelijke keuzes te maken ten gunste van open standaarden zoals HTML5.

Conclusie: Het Belang Van Goede Code

Hoewel visuele websitebouwers populair zijn geworden omdat ze zonder veel technische kennis kunnen worden gebruikt, genereren zij vaak code die niet optimaal presteert of volledig aansluit bij standaarden vastgesteld door organisaties als W3C.

Als je duikt in website-ontwikkeling of gewoonweg nieuwsgierig bent naar hoe jouw favoriete websites functioneren: begrip hebben over hoe basis-HTML werkt kan jou helpend zijn inzicht te krijgen in wat er achter de schermen plaatsvindt wanneer je surft over het wereldwijde web.

In dit Artikel

Verder Lezen

Al onze begrippen

Online Marketing begrippen uitgelegd.