In het Kort

DNS staat voor Domain Name System en is essentieel voor het functioneren van het internet zoals we dat kennen. Het fungeert als een vertaalservice die mensvriendelijke domeinnamen omzet naar de numerieke IP-adressen die nodig zijn om computers met elkaar te laten communiceren. Zonder DNS zou je niet simpelweg “google.nl” in je browser kunnen typen, maar zou je een reeks getallen moeten onthouden en invoeren. Maar wat is een DNS en hoe zorgt dit systeem ervoor dat jouw online ervaring soepel verloopt?
In dit Artikel
In dit Artikel

Definitie DNS

DNS, een acroniem voor Domain Name System, fungeert als het telefoonboek van het internet. Het vertaalt mensvriendelijke domeinnamen zoals "voorbeeld.nl" naar machine-leesbare IP-adressen zoals 93.184.216.34. Dit systeem is cruciaal omdat computers en andere netwerkapparaten communiceren via deze numerieke adressen.

Wanneer je een webadres in jouw browser intikt, zoekt de DNS op welk IP-adres daarmee correspondeert zodat de juiste website wordt geladen. Zonder een functionerend DNS-systeem zou je gedwongen zijn om ingewikkelde reeksen cijfers te onthouden en in te voeren om jouw favoriete websites te bezoeken.

Hoe werkt DNS?

Het proces begint wanneer jij een domeinnaam in jouw browser invoert:

 1. Jouw computer vraagt aan de recursive resolver welk IP-adres geassocieerd is met de domeinnaam.
 2. De recursive resolver vraagt vervolgens aan de root nameserver waar hij informatie over dit domein kan vinden.
 3. De root nameserver verwijst naar de TLD (Top-Level Domain) nameserver, die verantwoordelijk is voor domeinextensies zoals .nl, .com, of .org.
 4. Ten slotte raadpleegt de TLD nameserver de authoritative nameserver van het specifieke domein om het bijbehorende IP-adres op te halen.

Zodra deze informatie verkregen is, wordt het doorgegeven aan jouw computer waardoor je verbinding kunt maken met de gewenste webserver en dus met website content.

Waarom zijn er verschillende soorten DNS-records?

DNS-records zijn instructies binnen het DNS-systeem die verschillende soorten informatie bevatten over domeinnamen:

 • A Record: Dit record koppelt een domeinnaam direct aan een IPv4-adres.
 • AAAA Record: Vergelijkbaar met A records maar dan voor IPv6-adressen.
 • CNAME Record: Wordt gebruikt om één domeinnaam als alias voor een andere te laten fungeren.
 • MX Record: Geeft aan welke mailserver e-mails ontvangt voor het betreffende domein.
 • TXT Record: Hiermee kunnen extra tekstuele gegevens worden toegevoegd aan een bronrecord – vaak gebruikt voor verificatieprocessen zoals SPF of DKIM.

Deze records samen zorgen ervoor dat internetverkeer correct wordt gerouteerd en dat diensten zoals e-mail probleemloos kunnen functioneren.

Het belang van snelle en betrouwbare DNS-servers

Een trage reactietijd van DNS-servers kan leiden tot merkbare vertraging bij het laden van websites omdat elke request moet wachten op naamresolutie alvorens door te gaan met laden van content of diensten. Daarom zijn snelheid en betrouwbaarheid essentieel voor goede prestaties op internet.

Hoe voer je zelf een DNS-check uit?

Met diverse online tools kun je gemakkelijk controleren welk IP-adres gekoppeld is aan een bepaalde domeinnaam:

 1. Voer simpelweg de gewilde website in bij zo'n service;
 2. De tool zal vervolgens weergeven welk(e) IP adres(sen) behoren tot die site;
 3. Zo zie je snel of er eventueel problematieken zich voordoen binnen jouw eigen netwerk of bij externe servers.

Gebruikmakend van deze tools kun je ook nagaan hoe snel jouw eigen server reageert op naamoplossingsverzoeken – wat waardevolle inzichten kan bieden in mogelijke optimalisaties binnen jouw netwerkstructuur of hostingconfiguratie.

Door deze complexe technologie eenvoudig toegankelijk te maken via intuïtieve interfaces dragen publieke DNS-servers zoals Google's Public DNS en OpenDNS bij tot gebruiksgemak én verbeterde prestaties online – zonder dat jij als gebruiker zich hoeft te verdiepen in technische details achter dit cruciale onderdeel van moderne communicatie-infrastructuur.

In dit Artikel