Conversieratio

Wat is een conversieratio?

In het Kort

Een conversieratio is het percentage bezoekers dat een gewenste actie uitvoert op een website, zoals het maken van een aankoop of het inschrijven voor een nieuwsbrief. Deze belangrijke metric geeft inzicht in hoe goed je site presteert in termen van het bereiken van zakelijke doelstellingen. Maar hoe kun je deze ratio daadwerkelijk gebruiken om jouw online succes te verhogen?
In dit Artikel
In dit Artikel

Definitie Conversieratio

Conversieratio is een term die je vaak tegenkomt in de wereld van online marketing. Het vertegenwoordigt het percentage websitebezoekers dat een specifieke actie voltooit die bijdraagt aan de doelen van je website. Dit kan variëren van het kopen van een product tot het inschrijven voor een nieuwsbrief.

Hoe bereken je de conversieratio?

De formule voor het berekenen van de conversieratio is relatief eenvoudig: neem het aantal voltooide gewenste acties (conversies), deel dit door het totale aantal sessies (websitebezoeken) en vermenigvuldig dit vervolgens met 100 om een percentage te krijgen.

Verschillende soorten conversies

Er zijn twee primaire types conversies:

  • Doelen: Dit zijn vooraf bepaalde acties zoals linkklikken, formulieren invullen of downloads.
  • Transacties: Dit zijn afgeronde verkopen, waarbij er daadwerkelijk sprake is van omzet.

Het belang van sessiebegrip

Een sessie verwijst naar één bezoek aan jouw website, ongeacht hoeveel pagina's worden bekeken of hoe lang iemand op de site blijft. Meerdere paginabezoeken binnen dezelfde sessie tellen als één uniek bezoek. Begrip van wat een sessie inhoudt, is essentieel voor het juist interpreteren van jouw conversieratio.

Data verfijnen voor nauwkeurige metingen

Om ervoor te zorgen dat je meet wat relevant is, kan je in tools zoals Google Analytics filters instellen. Als jouw doelmarkt bijvoorbeeld Nederland betreft, kun je buitenlandse sessies uitsluiten uit jouw data-analyse.

Bovendien moet je niet alleen focussen op het aantal sessies maar ook kijken naar unieke gebruikers om herhaalbezoeken correct te kunnen inschatten en uiteindelijk een realistischer beeld te krijgen van klantengedrag en -conversie.

Conversieratio als tool voor optimalisatie

Met behulp van grondige analyse kan de conversieratio zeer informatief zijn en essentiële inzichten bieden om jouw website te verbeteren. Deze analyses stellen je in staat gerichte aanpassingen te doen ter bevordering van conversie-optimalisatie.

Door consequent aandacht te besteden aan deze ratio en voortdurend te testen en optimaliseren, kun jij ervoor zorgen dat jouw website steeds effectiever wordt in het behalen van haar doelen.

In dit Artikel