Advertorial

Wat is een advertorial?

In het Kort

Een advertorial is een vorm van reclame die verpakt is als informatief of redactioneel artikel, waarbij het doel is om jouw mening of gedrag subtiel te beïnvloeden ten gunste van een product, dienst of merk. Terwijl je leest, krijg je niet alleen inzicht in een bepaald onderwerp, maar word je ook blootgesteld aan strategisch geplaatste commerciële boodschappen. Maar wat is een advertorial en hoe onderscheidt het zich van traditionele reclame? Hoe zorgt transparantie ervoor dat jij als lezer niet misleid wordt terwijl je toch de voordelen van gesponsorde content kunt ervaren?
In dit Artikel
In dit Artikel

Definitie Advertorial

Een advertorial is een hybride vorm van content die zowel elementen van een advertentie als van een redactioneel stuk bevat. Deze term, die al sinds midden 20e eeuw in omloop is, komt voort uit de samensmelting van 'advertentie' en 'editorial'. In tegenstelling tot traditionele reclame, waarbij de commerciële intentie direct zichtbaar is, biedt een advertorial informatie op een wijze die lijkt op journalistiek werk. Dit kan leiden tot de perceptie dat het materiaal minder bevooroordeeld en informatiever is.

Kenmerken van Advertorials

Advertorials kunnen verschillende vormen aannemen, afhankelijk van het medium en het doel:

  • Visuele Content: Beelden of video's worden ingezet om jouw aandacht te trekken naar specifieke merken of producten.
  • Opiniestukken: Hier wordt vaak geprobeerd invloed uit te oefenen op publieke opinie of beleid door middel van inhoud met een duidelijke agenda.
  • Journalistiek-getinte Stukken: Deze lijken neutraal en feitelijk te zijn maar worden gefinancierd door bedrijven met specifieke belangen.

Bij elk type geldt dat er weliswaar sprake kan zijn van objectieve informatie, maar dat deze selectief wordt gepresenteerd om jou als lezer over te halen tot actie – veelal het aanschaffen van een product of dienst.

De Rol van Advertorials Online

Online heeft de advertorial zich verder ontwikkeld. Websites gebruiken vaak landingspagina’s en gastblogs als platform voor dergelijke content. Het verschil tussen redactionele onafhankelijkheid en commerciële boodschappen is hier soms moeilijk te onderscheiden:

  • Op landingspagina’s vind je gerichte informatie die lezers moet overtuigen om over te gaan tot conversie.
  • Een gastblog kan transparant zijn wanneer duidelijk wordt vermeld wie de auteur is. Wanneer echter staat dat het 'van de redactie' komt, kan dit misleidend werken.

Het belangrijkste bij online advertorials is transparantie: je moet als lezer kunnen herkennen dat er sprake is van gesponsorde inhoud.

Hoe Herken je Advertorials?

Ondanks pogingen tot camouflage kun je advertorials herkennen aan bepaalde kenmerken:

  1. Ze bevatten vaak promotiemateriaal zoals prijzen of aanbiedingen.
  2. Er wordt meestal één specifiek product of dienst uitgelicht.
  3. De schrijfstijl kan persuasief zijn met gebruikmaking van overtuigende taaltechnieken.
  4. Vaak staan ze apart vermeld met termen zoals "gesponsord" of "advertorial".

Als consument ben je gebaat bij heldere communicatie over wat gesponsorde content precies inhoudt, zodat je geïnformeerde beslissingen kunt nemen gebaseerd op volledige transparantie tussen wat redactioneel en wat commerciële content betreft.

In dit Artikel